Welcome
Slings
...1871 Mauser Rifle
...1871 Mauser Carbine
...71/84 Mauser Rifle
...Gewehr 88 Rifle
...Kar 88 Gewehr 91
...Gewehr 98 Rifle
...Kar98AZ Kar98a
...Kar98b
...DSM
...KKW
...Type 38 Rifle
...Type 38 Carbine
...Type 44 Carbine
...Type 99 Rifle
Bayonets
Bayonet Book
e-mail me

Kar 88 Gewehr 91 Sling


Kar88 1.JPG

Kar88 2.JPG

Kar88 3.JPG

Kar88 4.JPG

Kar88 6.JPG